Fasádní kotva

Fasádní kotva je kotevní prvek, který se používá při montáži vnějších tepelných izolačních systémů (ETICS) na budovách. Tato kotva zajišťuje stabilní a bezpečné upevnění izolačního materiálu k podkladní konstrukci budovy, v tomto případě betonovým a zděným podkladům.