Polyolů a Isokyanátů

Polyoly a isokyanáty jsou dvě chemické složky, které se smíchají za vysoké teploty a tlaku. Toto smíchání je klíčovým prvním krokem ve výrobním procesu PIR desek. Polyoly a isokyanáty jsou reaktivní komponenty, které spolu interagují, abyste vytvořily pěnu.