Synthos

Synthos je poľská nadnárodná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu syntetického kaučuku a chemických surovín. Bola založená v roku 2005 a odvtedy sa stala jedným z najväčších výrobcov syntetického kaučuku v Európe. Produkty spoločnosti sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach vrátane automobilového priemyslu, stavebníctva, obuvi a ďalších. Synthos sa zameriava na vývoj inovatívnych riešení a udržateľných produktov v súlade s globálnymi trendmi.

Sortiment/ Služby

Štandardné (GPPS) a húževnaté (HIPS) polystyrény sú vyrábané kontinuálne blokovou polymerizáciou a sú dodávané pod obchodnou značkou Owispol® a Krasten®.
Polystyrény Owispol® a Krasten® sú využívané ako surovina najmä v aplikáciách na balenie potravín a nápojov, jednorazového riadu v oblasti rýchleho občerstvenia, výrobkov spotrebného tovaru a jeho obalov. Ďalej potom pre výrobky spotrebnej elektrotechniky, elektroniky a obalov audio a video nosičov, laboratórnych a zdravotníckych potrieb. Možno ich použiť ako surovinu na výrobu hračiek, dielov nábytkárskeho, automobilového, elektrotechnického a strojárskeho priemyslu.
Zloženie polystyrénov Owispol® a Krasten® spĺňa požiadavky na zdravotnú nezávadnosť a možno ich preto používať na výrobu predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami.

Polystyrény Owispol® sú vyrábané v Synthos Dwory Sp.o.o. v Poľsku.
Polystyrény Krasten® sú vyrábané v Synthos Kralupy a.s. v Českej republike.

 

Speňovatelný polystyrén

Expandovateľný polystyrén (PS-E alebo EPS) je plast obsahujúci uhľovodík pentán ako nadúvadlo, ktoré umožňuje jeho vypenenie.
 
EPS môže obsahovať pomocné látky pre spracovanie alebo aditíva modifikujúce jeho vlastnosti ako sú napr. Retardéry horenia, látky znižujúce tepelnú vodivosť alebo nasiakavosť vody, povrchová mazivá, farbivá, pigmenty apod..Pro rôzne aplikácie sa vyrába typy o rozdielnej veľkosti perlí a obsahom nadúvadla.
 
Typický spôsob spracovania EPS je Predpenené v zariadeniach rôznorodé konštrukcie a kapacity za použitia pary alebo zmesi pary a inertného plynu (najčastejšie vzduchu). Predpenené perle potom môžu byť v následnom kroku spracované dopěněním vo formách na bloky, dosky alebo iné tvary opäť za použitia pary alebo zmesi pary a vzduchu.

Koplen® F - je expandovateľný polystyrén (EPS) tvorený guľovitými polystyrénovými časticami. Obsahuje látku znižujúcu horľavosť výrobku (HBCD
Koplen® FR - je expandovateľný polystyrén (EPS) tvorený guľovitými polystyrénovými časticami. Obsahuje látku znižujúcu horľavosť výrobku (HBCD
Owipian® FS- je expandovateľný polystyrén (EPS) tvorený guľovitými polystyrénovými časticami. Obsahuje látku znižujúcu horľavosť výrobku (HBCD

 

Synthos XPS
 
Extrudovaný polystyren XPS je moderný termoizolačný materiál.
 

Vďaka vnútornej štruktúre uzavretých buniek sa tento materiál vyznačuje radom jedinečných vlastností, ktoré sa široko uplatnia v stavebníctve.
 
Extrudovaný polystyrén XPS je charakteristický veľmi dobrými vlastnosťami tepelnej izolácie, odolnosťou proti pôsobeniu vlhka a vysokou pevnosťou.
Synthos XPS je homogénny stavebný materiál s hladkým povrchom a štruktúrou z malých uzavretých buniek. Vzhľadom k svojej štruktúre sa tento výrobok ideálne uplatní u najrôznejších tepelných izolácií.

Prednosti Synthos XPS:
  • dokonalý súčiniteľ tepelne izolačných schopností,
  • odolnosť proti pôsobeniu vlhka,
  • vynikajúce pevnostné parametre,
  • veľmi ľahko montovateľná doska,
  • doska plne recyklovateľná,
  • samouhasiteľný výrobok